Số giao điểm của đồ thị hàm số y= x^4-6x^2+8 và trục hoành là

Question

Số giao điểm của đồ thị hàm số y= x^4-6x^2+8 và trục hoành là

in progress 0
Faith 4 phút 2021-09-09T11:32:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T11:34:06+00:00

  Đáp án: có 4 điểm

  Giải thích các bước giải: gọi t=x²

  =>t² -6t+8=0

  =>t=4; t=2

  =>x= ±2, x= ± √2

  0
  2021-09-09T11:34:19+00:00

  Đáp án: 8

  Giải thích các bước giải: vì đồ thị đi qua trục hoành=> x=0

  => y= 0^4-6.0^2+8=8

  mk nghĩ là như vậy

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )