Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 300 đến 400, khi xếp hàng 12, hàng 15 hàng 18 đều vừa đủ. Tìm số học sinh đó.

Question

Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 300 đến 400, khi xếp hàng 12, hàng 15 hàng 18 đều vừa đủ. Tìm số học sinh đó.

in progress 0
Gianna 1 tháng 2021-09-02T12:52:49+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T12:53:54+00:00

  Gọi số học sinh là x (học sinh) (x∈N*)

  Theo đề bài ta có:

  x cho hết cho 12

  x cho hết cho 15

  x cho hết cho 18

  ⇒ x ∈ BC(12,15,18)

  12=2².3

  15=3.5

  18=2.3²

  ⇒ BCNN(12,15,18)=2².3².5=180

  ⇒ BC(12,15,18)=B(180)={0; 180; 360; 540; …}

  mà 300<x<400

  ⇒ x=360

  Vậy số học sinh khối 6 của trường đó là 360 học sinh.

  0
  2021-09-02T12:54:00+00:00

  Đáp án:360

   

  Giải thích các bước giải:gọi số hs là a

  ta có:a chia hết cho 12;15;18       (300<x<400)

  =>a tận cùng = 0

  a chia hết cho 18=>a chia hết cho 9

  trong các số tròn chục từ 300->400 chỉ có số 360 chia hết cho 9

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )