so sánh cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới và cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch

Question

so sánh cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới và cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch

in progress 0
Aubrey 5 tháng 2021-07-15T11:38:47+00:00 2 Answers 158 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T11:40:21+00:00

  * Hệ thần kinh dạng lưới : 

  – Đại diện : Ruột khang 

  -Cấu tạo  : Tế bào thần kinh nằm rải rác trong cơ thể liên kết với nhau bằng sợi thần kinh tạo thành mạng lưới 

  -Phản ứng với kích thích bằng cách to toàn bộ cơ thể 

  * Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch : 

  – Đại diện : giun dẹp , giun tròn, chân khớp

  – Cấu tạo : Các tế bào thần kinh tập hợp thành các hạch thần kinh nằm dọc theo chiều dài cơ thể, được liên kết với nhau -> Chuỗi hạch thần kinh 

  -Phản ứng mang tính chât định khu 

  0
  2021-07-15T11:40:37+00:00

  Về đại diện: 

      – Hệ thần kinh dạng lưới: động vật đối xứng tỏa tròn: ngành ruột khoang (VD: thủy tức, sứa,…).

      – Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch: động vật đối xứng hai bên: ngành giun dẹp, giun tròn, chân khớp.

  Về đặc điểm cấu tạo:

      – Hệ thần kinh dạng lưới:

             + Các tế bào thần kinh nằm rải rác trong cơ thể và liên hệ với nhau bằng các sợi thần kinh tạo thành màng lưới thần kinh.

             + Các tế bào thần kinh liên hệ với các tế bào cảm giác và tế bảo biểu mô cơ. 

       – Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch: 

             + Các tế bào thần kinh tập hợp thành các hạch thần kinh nằm dọc theo chiều dài của cơ thể. 

             + Mỗi hạch thần kinh là một trung tâm điều khiển.

             + Các hạch thần kinh được nối với nhau tạo thành chuỗi hạch thần kinh.

  Về đặc điểm phản ứng: 

        – Hệ thần kinh dạng lưới: phản ứng với kích thích bằng cách co toàn bộ cơ thể làm tốn nhiều năng lượng và thiếu chính xác.

        – Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch: phản ứng mang tính chất định khu (mỗi hạch điều khiển hoạt động của một vùng) chính xác hơn, tiết kiệm năng lượng hơn so với hệ thần kinh dạng lưới.

  Study well.

  @stubapid.alex

        

             

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )