so sánh chiến tranh thế giới thứ 1 vs thứ 2

Question

so sánh chiến tranh thế giới thứ 1 vs thứ 2

in progress 0
Josie 2 tháng 2021-08-23T18:56:46+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T18:58:25+00:00

   Chiến tranh thế giới 1 bùng nổ với sự tham chiến của 2 phe là liên minh ( Đức, Áo- Hung, Italia) và phe hiệp ước ( Anh- Pháp- Nga). Còn Chiến tranh thé giới 2 là mâu thuẫn giữa mặt trận đồng minh chống phát xít và phe phát xít ( Đức, Nhật , Italia).
  – Về quy mô mức độ chiến tranh thế giới thứ 2 lớn hơn chiến tranh thế giới 1.
  – Chiến tranh thế giới thứ 2 về sau mang tính chất chính nghĩa với sự tham chiến của Liên Xô. Liên Xô đại diện cho thành trì vững chắc của nền hòa bình thế giới, đứng trên lập trường chính nghĩa kêu gọi thành lập đồng minh chống phát xít nhằm bảo vệ nền hòa bình thế giới.
  – Chiến tranh thế giới 1 chỉ có các nước tư bản chủ nghĩa tham chiến trong khi đó chiến tranh thế giới 2 có sự tham gia của cả phe đối lập với tư bản chủ nghĩa đó là chủ nghĩa xã hội đó là Liên Xô.
  – Sau chiến tranh thế giới 1 nước Đức không bị chia cắt lãnh thổ nhưng sau chiến tranh thế giới thứ 2 nước Đức bị chia cắt thành 2 thành Đông Đức và Tây Đức với 2 chế độ chính trị khac nhau là Xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa.
  – Sau chiến tranh thế giới 1 trật tự thế giới theo hòa ước Vecsai- Oasinhto, 

  Chiến tranh thế giới 2 là trật tự 2 cực Ianta Xô_ Mĩ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )