Sử dụng đồ thị, hãy xem xét các hàm số sau đây có cực trị hay không y = -2x + 1 y = x ( x – 3 ) mũ 2 / 3

Question

Sử dụng đồ thị, hãy xem xét các hàm số sau đây có cực trị hay không
y = -2x + 1
y = x ( x – 3 ) mũ 2 / 3

in progress 0
Natalia 2 tháng 2021-09-28T15:46:45+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:48:25+00:00

  Đáp án:

  Hàm số y = -2x + 1 không có cực trị.

  Hàm số

  y = x ( x − 3 ) mũ 2 / 3

  đạt cực đại tại x = 1 và đạt cực tiểu tại x = 3.

  Giải thích các bước giải:

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )