sục khí hiđro clorua vào nước được 3 dung dịch axit (1)(2)(3) với nồng độ dung tương ứng 2.5M; 1.5M; 1.0M. Đem trộn ba dung dịch (1)(2)(3) theo tỉ lệ

Question

sục khí hiđro clorua vào nước được 3 dung dịch axit (1)(2)(3) với nồng độ dung tương ứng 2.5M; 1.5M; 1.0M. Đem trộn ba dung dịch (1)(2)(3) theo tỉ lệ thể tích lần lượt là bao nhiêu thì thu được dung dịch axit mới có nồng độ 1.75M ? Biết đem trộn thể tích dung dịch (2) gấp rưỡi thể tích dung dịch (1)

in progress 0
Everleigh 3 tháng 2021-09-13T20:04:09+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T20:05:36+00:00

  Đáp án:

   Trộn theo tỉ lệ 2:3:1.

  Giải thích các bước giải:

   Gọi thể tích của dung dịch thứ nhất là x; dung dịch thứ 2 là 1,5x; dung dịch thứ 3 là y.

  Suy ra :

  \({n_{HCl(1)}} = 2,5x{\text{ mol;}}{{\text{n}}_{HCl(2)}} = 1,5.1,5x = 2,25x{\text{ mol;}}{{\text{n}}_{HCl(3)}} = y{\text{ mol}}\)

  Trộn 2 dung dịch thu được:

  \({n_{HCl}} = 2,5x + 2,25x + y = 4,75x + y{\text{ mol}}\)

  \({V_{dd}} = x + 1,5x + y = 2,5x + y{\text{ }}\)

  \({C_{M{\text{ HCl}}}} = \frac{{4,75x + y}}{{2,5x + y}} = 1,75 \to 0,375x = 0,75y \to x = 2y\)

  TỈ lệ thể tích của 3 dung dịch là:

  \(x:1,5x:y = 2:3:1\)

  0
  2021-09-13T20:06:01+00:00

  Giả sử trộn $a$ lít (1), $1,5a$ lít (2) và $b$ (lít) (3). 

  $\Rightarrow \sum n_{HCl}=2,5a+1,5.1,5a+b=4,75a+b (mol)$

  $V_{dd}=a+1,5a+b=2,5a+b(l)$

  $\Rightarrow 4,75a+b=1,75(2,5a+b)$

  $\Leftrightarrow 0,375a=0,75b$

  $\Leftrightarrow \dfrac{a}{b}=2$

  $a=2\Rightarrow b=1$

  Vậy cần trộn (1) (2) (3) theo tỉ lệ $2:3:1$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )