“Ta là người đầu tiên chết đi và sẽ là người cuối cùng đi lại trên mặt đất.” vị thần chết có những đặc điểm ứng với những câu nói trên tên là gì? + Nằ

Question

“Ta là người đầu tiên chết đi và sẽ là người cuối cùng đi lại trên mặt đất.” vị thần chết có những đặc điểm ứng với những câu nói trên tên là gì? + Nằm trong số 72 con quỷ của vua Solomon, hắn là một Đại Công Tước của địa ngục, cưỡi trên một con ngựa bằng xương và lãnh đạo 60 quân đoàn quỷ, tên của hắn là?
Gợi ý: *a*on*am*di*l*g*s
ai đúng và nhanh cho ctlhn nha

in progress 0
Parker 1 tháng 2021-08-31T18:02:56+00:00 2 Answers 602 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T18:04:21+00:00

  Eligor là một Đại Công tước của Địa ngục. Mỗi người lại nhìn thấy hắn với một hình dạng khác nhau. Hắn thường được miêu tả là một con quỷ tây cầm một cây thương hoặc đinh ba, cưỡi trên lưng một bộ xương ngựa, đôi khi là một con rắn, đôi khi hắn lại có hình dạng của một chàng trai trẻ. Hắn ta có sức mạnh nhìn thấu kết cục mỗi cuộc chiến và những gì một người lính phải gánh chịu sau trận chiến đó. 

  0
  2021-08-31T18:04:48+00:00

  + Người đầu tiên chết đi và sẽ là người cuối cùng đi lại trên mặt đất.” vị thần chết có những đặc điểm ứng với những câu nói trên tên :  Hades .

  + Nằm trong số 72 con quỷ của vua Solomon, hắn là một Đại Công Tước của địa ngục, cưỡi trên một con ngựa bằng xương và lãnh đạo 60 quân đoàn quỷ, tên : Eligor . 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )