tại sao dùng cơ thể lại f1 để nhân giống trg chọn giống cây trồng, người ta dùng những phương pháp gì để tạo ưu thế lai giải giúp mk vs ạ

Question

tại sao dùng cơ thể lại f1 để nhân giống trg chọn giống cây trồng, người ta dùng những phương pháp gì để tạo ưu thế lai
giải giúp mk vs ạ

in progress 0
Bella 5 tháng 2021-07-28T16:22:51+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T16:24:35+00:00

  Đáp án

  – Ví dụ: lai một dòng thuần mang hai gen trội, 1 gen lặn với dòng thuần mang 1 gen trội, 2 gen lặn sẽ được con lai F1 mang 3 gen trội.

     Sơ đồ: P: AAbbCC x aaBBcc

                F1: AaBbCc

      – Trong các thế hệ sau, ưu thế lai giảm dần do qua phân li tỉ lệ gen dị hợp giảm, gen đồng hợp tăng, trong đó có gen đồng hợp lặn gây bệnh.

      – Muốn duy trì ưu thế lai, khắc phục hiện tượng trên người ta dùng phương pháp nhân giống vô tính (bằng giâm, triết, ghép, vi nhân giống…).

  0
  2021-07-28T16:24:48+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  – Ví dụ: lai một dòng thuần mang hai gen trội, 1 gen lặn với dòng thuần mang 1 gen trội, 2 gen lặn sẽ được con lai F1 mang 3 gen trội.

     Sơ đồ: P: AAbbCC x aaBBcc

                F1: AaBbCc

      – Trong các thế hệ sau, ưu thế lai giảm dần do qua phân li tỉ lệ gen dị hợp giảm, gen đồng hợp tăng, trong đó có gen đồng hợp lặn gây bệnh.

      – Muốn duy trì ưu thế lai, khắc phục hiện tượng trên người ta dùng phương pháp nhân giống vô tính (bằng giâm, triết, ghép, vi nhân giống…).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )