Tại sao mắt ta nhìn thấy bông hoa màu đỏ. Hãy giải thích vật đen là thế nào? Tại sao mắt ta lại nhìn thấy vật đen?

Question

Tại sao mắt ta nhìn thấy bông hoa màu đỏ. Hãy giải thích vật đen là thế nào? Tại sao mắt ta lại nhìn thấy vật đen?

in progress 0
Eden 6 ngày 2021-12-07T22:35:39+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T22:36:54+00:00

  Ta nhìn thấy bông hoa màu đỏ vì có ánh sáng từ bông hoa truyền vào mắt ta

  Vật đen là vật ko phản xạ được ánh sáng nhưng có thể hấp thụ ánh sáng

  Ta nhìn thấy đc vật màu đen vì nó được đặt cạnh các vật sáng khác

  0
  2021-12-07T22:37:21+00:00

  Đáp án: Ta nhìn thấy đc bông hoa đỏ là vì có ánh sáng từ bông hoa truyền vào mắt ta

  Vật đen là vật ko phản xạ đc ánh sáng nhưng có thể hấp thụ được ánh sáng

  Ta nhìn thấy đc vật màu đen vì nó đc đặt kế các vật sáng khác

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )