Cacbon cháy trong bình đựng khí oxi tạo thành khí cacbonic. Viết PTHH và tính khối lượng khí cacbonic sinh ra trong mỗi trường hợp sau: a, Khi có 6,4

Photo of author

By Athena

Cacbon cháy trong bình đựng khí oxi tạo thành khí cacbonic. Viết PTHH và tính khối lượng khí cacbonic sinh ra trong mỗi trường hợp sau:
a, Khi có 6,4 khí oxi tham gia phản ứng.
b, Khi có 0,3 một cacbon tham gia phản ứng.
c, Khi đốt 0,3 mol cacbon trong bình đựng 0,2 mol khí oxi.
d, Khi đốt 6g cacbon trong bình đựng 19,2g khí oxi.

0 bình luận về “Cacbon cháy trong bình đựng khí oxi tạo thành khí cacbonic. Viết PTHH và tính khối lượng khí cacbonic sinh ra trong mỗi trường hợp sau: a, Khi có 6,4”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a,ta có: C+O2—>CO2

  nO2=6.2/32=0.2mol

  =>nO2=nCO2=0.2

  =>mCO2=0.2.44=8.8g

  b,nC=0.3/12=0.025

  =>nCO2=nC=0.025=>mCO2=0.025.44=1.1g

  c.ta có nc=6/12=0.5mol

  nO2=19.2/32=0.6mol

  =>O2 dơ, tính theo C

  =>nC=nCO2=0.5=>mCO2=0.5.44=22g

 2. $a/$

  $nO2=6,2/32=0,2mol$

  $PTHH:$

  $C+O2\overset{t^o}{\rightarrow}CO2$

  Theo pt :

  $nCO2=nO2=0,2mol$

  $⇒mCO2=0,2.44=8,8g$

  $b/$

  $nC=0,3/12=0,025$

  $PTHH:$

  $C+O2\overset{t^o}{\rightarrow}CO2$

  Theo pt:

  $nCO2=nC=0,025$

  $⇒mCO2=0,025.44=1,1g$

  $c/$

  $n_{C}=6/12=0,5mol$

  $n_{O2}=19,2/32=0,6mol$

  $PTHH:$

                   $ C+       O2\overset{t^o}{\rightarrow}CO2$

  theo pt :  $1 mol$      $1 mol$

  thoe đbài: $0,5 mol$  0,6 mol$

  ⇒Sau phản ứng oxi dư

  Theo pt:

  $n_{CO2}=n_{C}=0,5mol$

  $⇒m_{CO2}=0,5.44=22g$

Viết một bình luận