Tan x + cot x = -2 Nghiệm của phương trình là

Question

Tan x + cot x = -2
Nghiệm của phương trình là

in progress 0
Bella 3 tháng 2021-09-11T13:13:13+00:00 2 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T13:14:24+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: Đk: tanx # 0

  ⇒ sinx # 0 ⇒ x # k π

  Pt ⇔ tanx + 1/tanx = -2

  ⇔ tan^2 x +2tanx + 1 =0

  ⇒ tanx = -1

  ⇒ x= – π/4 +k π ( thoản mãn đk )

  Vậy x= – π/4 +k π

  0
  2021-09-11T13:15:11+00:00

  tanx+cotx=-2 đk x$\neq$ $\frac{k\pi}{2}$

  tanx+$\frac{1}{tanx}$ =-2

  tan ²x+2tanx+1=0

  tanx=-1

  x=$\frac{-\pi}{4}$ +k$\pi$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )