Thể tích nước cần thêm vào 1 lít dung dịch NaOH 1M để được dung dịch có nồng độ 0,1M là A. 8 lit B. 9 lit C. 7 lit D. 6 lit

Question

Thể tích nước cần thêm vào 1 lít dung dịch NaOH 1M để được dung dịch có nồng độ 0,1M là
A. 8 lit
B. 9 lit
C. 7 lit
D. 6 lit

in progress 0
Charlie 1 năm 2021-07-11T23:54:44+00:00 2 Answers 56 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T23:56:10+00:00

  Chúc bạn học tốt!!!

  Đáp án:

  `B`

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  `n_{NaOH}=1.1=1 mol`

  Vì dung dịch sau khi thêm có nồng độ `0,1M` nên thể tích của nó là:

  `V_2={1}/{0,1}=10l`

  Lượng nước cần thêm là:

  `V=V_2-V_1=10-1=9l`

  0
  2021-07-11T23:56:21+00:00

  Đáp án:

   B

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  {n_{NaOH}} = V \times {C_M} = 1 \times 1 = 1l\\
  {C_{{M_{NaOH}}}} = \dfrac{n}{V} = 0,1\\
   \Rightarrow \dfrac{1}{{1 + {V_{{H_2}O}}}} = 0,1\\
   \Rightarrow {V_{{H_2}O}} = 9l
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )