Theo Ăng-ghen “-.. đã sáng tạo ra bản thân con người “

Question

Theo Ăng-ghen “…… đã sáng tạo ra bản thân con người “

in progress 0
Samantha 1 giờ 2021-09-09T14:42:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:43:42+00:00

   Ph. Ăngghen đã khẳng định, sáng tạo ra chính bản thân con người. Tuy nhiên, con người cũng không thể tồn tại nếu không được đáp ứng các nhu cầu cơ bản. Chính lao động đã tạo ra các sản phẩm để thoả mãn những nhu cầu sống còn của con người và của cả loài người.

  >>Học tốt nha

  0
  2021-09-09T14:44:07+00:00

  Lao động .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )