Thực hiện phép tính : `(x^2-2xy+y^2)(x-y)`

Question

Thực hiện phép tính :
`(x^2-2xy+y^2)(x-y)`

in progress 0
Alaia 3 tuần 2021-08-31T13:59:02+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T14:00:30+00:00

  `(x^2 – 2xy + y^2)(x – y)`

     `= (x^2 – 2xy + y^2).x + (x^2 – 2xy + y^2).(–y)`

     `= x^2.x + (–2xy).x + y^2.x + x^2.(–y) + (–2xy).(–y) + y^2.(–y)`

     `= x^3 – 2x^2y + xy^2 – x^2y + 2xy^2 – y^3`

     `= x^3 – (2x^2y + x^2y) + (xy^2 + 2xy^2) – y^3`

     `= x^3 – 3x^2y + 3xy^2 – y3`

  0
  2021-08-31T14:00:54+00:00

  Đáp án: (x² – 2xy + y²)(x – y)

  ⇔ x².(x – y)-2xy.(x – y)+y².(x – y)

  ⇔ x³ – x²y – 2x²y + 2xy² + xy² – y³

  ⇔ x³ – 3x²y + 3xy² – y²

  ⇔ (x – y)³

  Giải thích các bước giải:

  #Chúc bạn học tốt

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )