tìm 1 số tự nhiên có 2 chữ số, chữ số hàng chục gấp 4 lần chữ số hàng đơn vị.nếu đổi chỗ 2 chữ số cho nhau thì đc 1 số nhỏ hơn số ban đầu 54 đơn vi

Question

tìm 1 số tự nhiên có 2 chữ số, chữ số hàng chục gấp 4 lần chữ số hàng đơn vị.nếu đổi chỗ 2 chữ số cho nhau thì đc 1 số nhỏ hơn số ban đầu 54 đơn vi

in progress 0
Adalynn 2 tháng 2021-10-12T08:16:43+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T08:18:30+00:00

  Đặt x là chữ số hàng đơn vị (Đk x ∈ N, 0≤x≤9)

  Chữ số hàng chục: 4x

  Số tự nhiên ban đầu: 4x .10 + x = 40x + x = 41x

  Số tự nhiên sau khi đổi chỗ: 10x + 4x = 14x

  – Vì Số tự nhiên mới nhỏ hơn số ban đầu 54 đơn vị:

  41x – 14x = 54

  ⇔ 27x = 54

  ⇔ x = 54/27

  ⇔ x = 2

  – vậy chữ số hàng đơn vị là 2

  ⇒ chữ số hàng chục : 4x = 4 . 2 = 8

  ⇒Vậy số cần tìm là 82

  Nhớ ủng hộ nha!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )