tìm 1 số tự nhiên có 6 chữ số với chữ số hàng đơn vị là 4 biết rằng nếu ta chuyển chữ số 4 lên đầu các chữ số khác vẫn giữ nguyên thứ tự thì được số

Question

tìm 1 số tự nhiên có 6 chữ số với chữ số hàng đơn vị là 4 biết rằng nếu ta chuyển chữ số 4 lên đầu các chữ số khác vẫn giữ nguyên thứ tự thì được số mới gấp 4 lần số cũ

in progress 0
Eden 2 tuần 2021-09-07T08:22:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:23:38+00:00

  Đáp án: $102564$

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số tự nhiên có 6 chữ số và chữ số hàng đơn vị là 4 là: $\overline{abcde4}$

  Nếu chuyển chữ số 4 lên đầu ta được số mới là: $\overline{4abcde}$

  Số mới gấp 4 lần số cũ nên ta có:

  $\overline{4abcde}=4\overline{abcde4}$

  $\Rightarrow 4.100000+\overline{abcde}=4(\overline{abcde}.10+4)$

  $\Rightarrow 400000+\overline{abcde}=40\overline{abcde}+16$

  $\Rightarrow 39\overline{abcde}=399984$

  $\Rightarrow \overline{abcde}=10256$

  Vậy số phải tìm là: $102564$

  0
  2021-09-07T08:24:03+00:00

  Gọi số tự nhiên có 6 chữ số và chữ số hàng đơn vị là 4 là:

  Nếu chuyển chữ số 4 lên đầu ta được số mới là:

  Số mới gấp 4 lần số cũ nên ta có:

  Vậy số phải tìm là:10256

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )