Tìm x biết :(-8) / 15 < x / 40 < ( -7) / 15

Question

Tìm x biết :(-8) / 15 < x / 40 < ( -7) / 15

in progress 0
Cora 2 tháng 2021-09-10T06:15:18+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T06:16:22+00:00

  Đáp án + giải thích bước giải :

  `(-8)/15 < x/40 < (-7)/15`

  `⇔ (-64)/120 < (3x)/120 < (-56)/120`

  `⇔ -64 < 3x < -56`

  `⇔ 3x ∈ {-63;-62;-61;-60;-59;-58;-57}`

  `⇔ x ∈ {-21;-20;-19}`

  Vậy `x ∈ {-21;-20;-19}`

  0
  2021-09-10T06:16:29+00:00

  Đáp án:

  `x={-21;-20;-19}`

  Giải thích các bước giải:

  `(-8) / 15 < x / 40 < ( -7) / 15` `(x∈Z)`

  `=>(-64)/120<(x3)/120<(-56)/120`

  `=>x3={-63;-62;-61;-60;-59;-58;-57}`

  các số chia hết cho `3` là : `-63;-60;-57`

  `=>x={-21;-20;-19}`

  vậy `x={-21;-20;-19}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )