tìm các số 0 liên tiếp ở cuối của số 14!

Question

tìm các số 0 liên tiếp ở cuối của số 14!

in progress 0
Arianna 1 năm 2021-08-17T17:13:47+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T17:14:47+00:00

  Vì 14! = 14 x 13 x  12 x 11 x 10 x9 x 8 x 7 x 6 x 5 x 3 x 2 x 1

  Ta có: 10 có 1 số 0

  12 x 5 có 1 số 0

  Nên 14! có 2 số 0

  Học tốt nha! Một số n bị tê!

  0
  2021-08-17T17:14:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Ta có 10 có 1 số 0

            12×5 có 1 số 0

             6×5 có 1 số 0

             14×5 có 1 số 0

             8×5 có 1 số 0

               4 ×5 có 1 số 0

              2×5 có 1 số 0

  Vậy 14! có 7 số 0

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )