tìm điiểm m thuộc đồ thị hàm số y=2x+3/x-1 tiếp tuyến cuả đồ thị tại m vuông góc với đường y=4x+7.điểm m có tọa độ là

Question

tìm điiểm m thuộc đồ thị hàm số y=2x+3/x-1 tiếp tuyến cuả đồ thị tại m vuông góc với đường y=4x+7.điểm m có tọa độ là

in progress 0
Rylee 24 phút 2021-09-15T10:16:24+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T10:17:50+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  $y=\frac{2(x-1)+5}{x-1}=2+\frac{5}{x-1}$

  $y’=\frac{-5}{(x-1)^2}$

  Tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng $y=4x+7$

  ⇒ $\frac{-5}{(x-1)^2}.4=-1$

  ⇒$\frac{-5}{(x-1)^2}=\frac{-1}{4}$

  ⇒ $(x-1)^2=20$

  $TH1: x-1=2\sqrt{5} ⇒x=2\sqrt{5} +1 ⇒y=\frac{4+\sqrt{5}}{2}$

  $TH2: x-1=-2\sqrt{5} ⇒x=-2\sqrt{5} +1 ⇒y=\frac{4-\sqrt{5}}{2}$

  Vậy điểm $M(2\sqrt{5} +1;\frac{4+\sqrt{5}}{2})$ hoặc $M(-2\sqrt{5} +1 ;\frac{4-\sqrt{5}}{2})$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )