tìm giá trị lớn nhất của E= 2- 3(x+1)^4 -3(x-5)^4 ai giải giùm mình với

Question

tìm giá trị lớn nhất của E= 2- 3(x+1)^4 -3(x-5)^4
ai giải giùm mình với

in progress 0
Ivy 3 ngày 2021-12-06T22:55:06+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T22:56:37+00:00

  Đáp án:

   Đặt `x – 2 = y` ta được

  `E = 2 – 3(y + 3)^4 – 3(y – 3)^4`

  `= 2 – 3[(y + 3)^4 + (y – 3)^4]`

  `= 2 – 3(2y^4+108y^2+162)`

  `= 2 – 6y^4 – 324y^2 – 486`

  `= – 6y^2(y^2 + 54) – 484 ≤ -484`

  Dấu “=” xảy ra `<=> y = 0 <=> x – 2 = 0 <=> x = 2`

  Vậy GTLN của E là `-484 <=> x = 2`

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )