Tìm giá trị nhỏ nhất của A = 2$x^{2}$ – 8x + 1 Gtthích rõ!!!

Question

Tìm giá trị nhỏ nhất của A = 2$x^{2}$ – 8x + 1
Gtthích rõ!!!

in progress 0
Kinsley 3 tuần 2021-07-06T09:25:07+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-06T09:27:04+00:00

  `A=2x^2-8x+1`

  `=2x^2-8x+8-7`

  `=2(x^2-4x+4)-7`

  `=2(x-2)^2-7`

  Vì `2(x-2)^2≥0`

  `→2(x-2)^2-7≥-7`

  `→A≥-7`

  Dấu `=` xảy ra `↔x-2=0↔x=2`

  Vậy `A_(min)=-7↔x=2` 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )