Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức ( x^2-9)^2 – | y-5 | + 10 ( MIN )

Question

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức ( x^2-9)^2 – | y-5 | + 10 ( MIN )

in progress 0
Melody 3 tháng 2021-09-28T15:37:00+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:38:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   ta có:

  đặt A= $($x^{2}$-9)^{2}$-|y-5|+10

  ta có:

  $(x^{2}-9)^{2}$≥0 ∀x

  |y-5|≥0 ∀y

  ⇒ $(x^{2}-9)^{2}$-|y-5|≥0 ∀x;y

  ⇒A=$($x^{2}$-9)^{2}$-|y-5|+10≥10 ∀x;y

  dấu “=” xảy ra khi

  \(\left[ \begin{array}{l}$x^{2}$ -9=0\\y-5=0\end{array} \right.\)

  ⇒\(\left[ \begin{array}{l}x=±3\\y=5\end{array} \right.\)

  vậy A MIN=10⇔x=±3;y=5 

  0
  2021-09-28T15:38:21+00:00

  Đáp án: =MIN( x^2-9)^2 – | y-5 | + 10)

  = (x^2 -9)^2 >=0 mọi x

  = |y-5|>=0  mọi y

  = min của biểu thức =10 khi x= 3; -3 và y =5

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )