tìm lim $\frac{5^{n}+pi^{2n}+7^n}{4^n +pi ^{2x+1}+6^n}$ jup vs nêu có bao nhiêu dạng tìm liim thì dc ctlhn

Question

tìm lim $\frac{5^{n}+pi^{2n}+7^n}{4^n +pi ^{2x+1}+6^n}$
jup vs
nêu có bao nhiêu dạng tìm liim thì dc ctlhn

in progress 0
Peyton 4 tuần 2021-11-12T14:15:30+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T14:16:36+00:00

  Đáp án:

  $\lim\dfrac{5^n + \pi^{2n}+7^n}{4^n + \pi^{2n+1} + 6^n}=\dfrac{1}{\pi}$

  Giải thích các bước giải:

  $\begin{array}{l}\quad \lim\dfrac{5^n + \pi^{2n}+7^n}{4^n + \pi^{2n+1} + 6^n}\\ = \lim\dfrac{5^n + (\pi^{2})^n+7^n}{4^n + \pi .(\pi^{2})^n + 6^n}\\ = \lim\dfrac{\left(\dfrac{5}{\pi^2}\right)^n + 1 + \left(\dfrac{7}{\pi^2}\right)^n}{\left(\dfrac{4}{\pi^2}\right)^n + \pi + \left(\dfrac{6}{\pi^2}\right)^n}\\ = \dfrac{0 + 1 + 0}{0+\pi + 0}\\ = \dfrac{1}{\pi} \end{array}$

  0
  2021-11-12T14:17:04+00:00

  $\lim\dfrac{5^n+\pi^{2n}+7^n}{4^n+\pi^{2n+1}+6^n}$

  $= \lim\dfrac{5^n+\pi^2.\pi^n+7^n}{4^n+\pi^{2n}.\pi+6^n}$

  $=\lim\dfrac{\Big(\dfrac{5}{7}\Big)^n+\pi^2.\Big(\dfrac{\pi}{7}\Big)^n+1}{\Big(\dfrac{4}{\pi^2}\Big)^n+\pi+\Big(\dfrac{6}{\pi^2}\Big)^n}$

  $= \lim\dfrac{1}{\pi}=\dfrac{1}{\pi}$

  ———————————————-

  Có 4 dạng tìm giới hạn :

  1. giới hạn dãy phân thức 

  2. nhân lượng liên hợp 

  3. giới hạn vô cực 

  4. giới hạn các dãy số khác 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )