Tìm m,n thuộc Z để cho 1/m + n/6 = 1/2 Giải thích chi tiết hộ mình nha !

Question

Tìm m,n thuộc Z để cho 1/m + n/6 = 1/2
Giải thích chi tiết hộ mình nha !

in progress 0
Josie 1 năm 2021-07-05T17:09:44+00:00 1 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T17:11:15+00:00

  Đáp án:

  (m; n) ∈ { (1; -3), (6; 2), (-1; 9), (-6; 4), (-2; 6), (-3; 5), (2; 0), (3; 1) } 

  Giải thích các bước giải:

  1/m + n/6 = 1/2

  1/m + n/6 = 3/6

  1/m = 3/6 – n/6

  1/m = (3 – n) /6

  ⇒ m. (3 – n)  = 1. 6 = 6

  ⇒ m ; 3 – n ∈ Ư(6) = {±1; ±2; ±3; 6}

  Vậy (m; n) ∈ { (1; -3), (6; 2), (-1; 9), (-6; 4), (-2; 6), (-3; 5), (2; 0), (3; 1) } 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )