Tìm m nguyên dương để phương trình sau có nghiệm nguyên: 1)(m-1)x^2+2(m+1)x+m+7=0 2) mx^2-2mx+3m-2=0

Question

Tìm m nguyên dương để phương trình sau có nghiệm nguyên:
1)(m-1)x^2+2(m+1)x+m+7=0
2) mx^2-2mx+3m-2=0

in progress 0
Bella 3 tháng 2021-09-16T06:37:27+00:00 1 Answers 25 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T06:38:47+00:00

  Đáp án:=> y = 1 + (m + 1)/(m – 1) = 2 + 2/(m – 1) (**) 
  Từ (*) và (**) suy ra x,y là nghiệm nguyên duy nhất <=> m – 1 là ước của 2, tức m-1 thuộc {-2; -1; 1; 2} => m thuộc {-1; 0; 2; 3}.Đó là các giá trị cần tìm.

   

  Giải thích các bước giải:{ (m + 1)x – 2y = m – 1 
  { (m^2) x – y = m^2 + 2m 
  => 
  { (m + 1)x – 2y = m – 1 (1) 
  { (2m^2) x – 2y = 2m^2 + 4m (2) 
  (1),(2) => (2m^2 – m – 1) x = 2m^2 + 3m + 1 
  => x = (2m^2 + 3m + 1)/(2m^2 – m – 1) = 1 + (4m + 2)/(2m^2 – m – 1) = 
  = 1 + (2m + 1)/(m – 1)(m + 1/2) (3) 
  Từ (3) ta thấy ĐK để hệ đã cho có nghiệm là m # 1 
  Và ĐK để hệ có nghiệm duy nhất là m # 1 và m # -1/2. 
  Với các ĐK đó từ (3) => x = 1 + 2/(m – 1) (*) 
  Thay (*) vào (1) ta được m + 1 + 2(m + 1)/(m – 1) – 2y = m – 1 
  => y = 1 + (m + 1)/(m – 1) = 2 + 2/(m – 1) (**) 
  Từ (*) và (**) suy ra x,y là nghiệm nguyên duy nhất <=> m – 1 là ước của 2, tức m-1 thuộc {-2; -1; 1; 2} => m thuộc {-1; 0; 2; 3}.Đó là các giá trị cần tìm.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )