tìm n để phân số dạng 2n+7/5n+3 là phân số tối giản

Question

tìm n để phân số dạng 2n+7/5n+3 là phân số tối giản

in progress 0
Valentina 4 phút 2021-09-15T01:38:00+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T01:39:13+00:00

  `Gọi`  ` d=“ƯCLN(2n+7,5n+3)`

  `Vì` `n ∈ Z“=>“2n+7,5n+3∈Z“=>“d∈Z“.`

  `=>“2n+7` `ch“ia` `hết` `cho` `d`

         `5n+3` `ch“ia` `hết` `cho` `d`

  `=>“5(2n+7)` `ch“ia` `hết` `cho` `d`

         `2(5n+3)` `ch“ia` `hết` `cho` `d`

  `=>“15n+35` `ch“ia` `hết` `cho` `d`

        `15n+6` `ch“ia` `hết` `cho` `d`

  `=>“(15n+35)-(15n+6)` `ch“ia` `hết` `cho` `d`

  `=>“29` `ch“ia` `hết` `cho` `d`

  `=>` `d ∈Ư(29)={±1;±29}`

  `Mặt` `khác:`

  `2n+7` `ch“ia` `hết` `cho` `d`

  `5n+3` `ch“ia` `hết` `cho` `d`

  `=>“(2n+7)+(5n+3 )` `ch“ia` `hết` `cho` `d`

  `=>` `7n+10` `ch“ia` `hết` `cho` `d`

  `Vì` `7n+10` `không` `ch“ia` `hết` `cho` `±29`

  `=>“ d `$\neq$ `±29`

  `=>“d ∈{±1}`

  `=>` `Phân` `số`  $\frac{2n+7}{5n+3}$ `là` `phân` `số` `tối` `giản.`

  `Vậy` $\frac{2n+7}{5n+3}$ `là` `phân` `số` `tối` `giản.`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )