Tìm số nguyên x biết: 4 phần 21< x phần 42<2 phần 7

Question

Tìm số nguyên x biết:
4 phần 21< x phần 42<2 phần 7

in progress 0
Rylee 1 năm 2021-10-06T15:37:01+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:38:09+00:00

  Đáp án + giải thích bước giải :

  `4/21 < x/42 < 2/7`

  `-> 8/42 < x/42 < 12/42`

  `-> 8 < x < 12`

  `->  x ∈ {9;10;11}`

  Vậy ..

   

  0
  2021-10-06T15:38:20+00:00

  4/21<x/42<2/7

  =>8/42<x/42<12/42

  =>8<x<12

  =>x∈{9;10;11}

  Vậy……….

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )