Tính: 1/1.3 + 1/3.5 + 1/5.7 +…+ 1/2009.2001 Mng ơi giúp em vs ạ em camon!!!!

Question

Tính:
1/1.3 + 1/3.5 + 1/5.7 +…+ 1/2009.2001
Mng ơi giúp em vs ạ em camon!!!!

in progress 0
Piper 1 tháng 2021-11-10T20:04:04+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:05:28+00:00

  `1/(1.3) + 1/(3.5) + 1/(5.7) +…+ 1/(2009.2011)`

  `=1/2 ( 1/(1.3) + 1/(3.5) + 1/(5.7) +…+ 1/(2009.2011)`

  `=1/2(1/1 – 1/3 + 1/3 – 1/5 + 1/5 – 1/7 +…+ 1/2009 – 1/2011)`

  `=1/2 (1/1 – 1/2011)`

  `=1/2 . 2010/2011`

  `= 1005/2011`

  #TEAM_IQ_2000

   

  0
  2021-11-10T20:05:31+00:00

  Đáp án:

  `=1005/2011`

  Giải thích các bước giải:

   Có:

  `1/1.3 + 1/3.5 + 1/5.7 +…+ 1/2009.2011`

  `=1/2(2/1.3 + 2/3.5 + 2/5.7 +…+ 2/2009.2011)`

  `=1/2(1-1/3+1/3-1/5+1/5-1/7+…+1/2009-1/2011)`

  `=1/2(1-1/2011)`

  `=1/2. 2010/2011`

  `=1005/2011`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )