tinh cac canh cua mot tam giac biet chu vi 24cm cac canh cua tam giac

Question

tinh cac canh cua mot tam giac biet chu vi 24cm cac canh cua tam giac

in progress 0
Harper 3 tháng 2021-09-20T07:11:47+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T07:13:15+00:00

  Đáp án: 8cm

  Giải thích các bước giải:

  Bài giải

  Các cạnh của tam giác là:

  24:3=8(cm)

  Đáp số:8cm

  0
  2021-09-20T07:13:46+00:00

  Đáp án:

  Gọi mỗi cạnh tam giác là a, b, c

  ta có: a,b,c tỉ lệ vs 3,4,5

  a/3 = b/4= c/5 và a + b+ c= 24

  áp dụng tính chất của DTSBN, có:

  a/3 = b/4= c/5 = a+b+c/3+4+5 = 24/12 = 2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )