tại sao ma-ri quy-ri trong gdcd 8 bài 2 đã nêu rõ bà là người tìm ra cách chiết xuất ra-đi trong bải thải quặng u-ra-ni, nhưng tại sao về sau bà lại k

By Elliana

tại sao ma-ri quy-ri trong gdcd 8 bài 2 đã nêu rõ bà là người tìm ra cách chiết xuất ra-đi trong bải thải quặng u-ra-ni, nhưng tại sao về sau bà lại ko có nổi 1 gam ra-đi vậy (xin đừng trả lời là bà ko biết cách chiết xuất ra-đi hoặc bà ko có tiền mua bải thải u-ra-ni để chiết xuất ra-đi)
Viết một bình luận