Tính diện tích 1 chiếc bể hình hộp chữ nhật có chiều dài 3,5m chiều rộng 2,1m chiều cao 2m biết rằng mỗi m vuông tường cần 7 viên gạch hỏi cần bao nhi

Question

Tính diện tích 1 chiếc bể hình hộp chữ nhật có chiều dài 3,5m chiều rộng 2,1m chiều cao 2m biết rằng mỗi m vuông tường cần 7 viên gạch hỏi cần bao nhiêu viên gạch để xây dựng cái bể đó.

in progress 0
Gianna 1 năm 2021-10-12T08:43:42+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T08:44:48+00:00

  Tham khảo

   Diện tích toàn phần cái bể là:

  `(3,5+2,1).2.2+3,5.2,1.2=37,1(m^2)`

  Cần số viên gạch để xây bể là:

  `37,1.7=259,7`(viên)

  `\text{©CBT}`

  0
  2021-10-12T08:44:54+00:00

  Diện tích xung quanh của bể là :

  (3,5 + 2,1) x 2 x 2 = 22,4 (m2)

  Diện tích toàn phần của bể là :

  (3,5 x 2,1) x 2 + 22,4 = 37,1 (m2)

  Số viên gạch để xây dựng cái bể là :

  37,1 x 7 = 259,7 (viên)

  Đáp số : 259,7 viên

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )