Tính diện tích 1 chiếc bể hình hộp chữ nhật có chiều dài 3,5m chiều rộng 2,1m chiều cao 2m biết rằng mỗi m vuông tường cần 7 viên gạch hỏi cần bao nhi

Photo of author

By Gianna

Tính diện tích 1 chiếc bể hình hộp chữ nhật có chiều dài 3,5m chiều rộng 2,1m chiều cao 2m biết rằng mỗi m vuông tường cần 7 viên gạch hỏi cần bao nhiêu viên gạch để xây dựng cái bể đó.
Leave a Comment