Tính tổng các nghiệm của pt: (2x-1)|x+2|=x^2+4x+4

Question

Tính tổng các nghiệm của pt:
(2x-1)|x+2|=x^2+4x+4

in progress 0
Ruby 1 tháng 2021-11-10T20:27:14+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:28:30+00:00

  $(2x-1).|x+2| = (x^2+4x+4)$

  $\to (2x-1).|x+2| = (x+2)^2$

  $\to x=3, x=-2$

  Tổng các nghiệm $3-2=1$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )