tổ 1 của lớp 6a được nhận phần thưởng của cô giáo chủ nhiệm và mỗi em được nhận phần thưởng như nhau cô chia đều 54 quyển vở và 45 bút bi hỏi số học s

Question

tổ 1 của lớp 6a được nhận phần thưởng của cô giáo chủ nhiệm và mỗi em được nhận phần thưởng như nhau cô chia đều 54 quyển vở và 45 bút bi hỏi số học sinh tổ 1 của lớp 6a là bao nhiêu ? biết số học sinh mỗi tổ là hơn 3 học sinh

in progress 0
Genesis 1 năm 2021-12-02T08:13:37+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T08:14:38+00:00

   Gọi x là số HS tổ 1(x ∈ N/x<3)

   Vì:Cô giáo chủ nhiệm và mỗi em được nhận như nhau cô chia đều 54 quyển vở và 45 bút bi , nên:

  ⇒ x ∈ BC(54,45)

   Ta có:

  BCNN(54,45)=9

  B(9)={0;9;18;…}

  BC(9)={0;9;18;…}

  Mà: x<3 , nên:

         x=9(HS)

  vậy số HS tổ 1 là 9 em HS.

   

  0
  2021-12-02T08:14:47+00:00

  Đáp án:

  Gọi x là số HS tổ 1là `x(x ∈ N) `

   Vì:Cô giáo chủ nhiệm và mỗi em được nhận như nhau cô chia đều 54 quyển vở và 45 bút bi

   `=>x ∈ BC(54,45)` và `x<3`

   Ta có:

  `BCNNN(54,45)=9`

  `BC(54,45)=B(9)={0;9;18;…}`

  Do `x<3 => x=9`

  vậy số H/S tổ 1 là 9 em

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )