tổ 1 của lớp 6a được nhận phần thưởng của cô giáo chủ nhiệm và mỗi em được nhận phần thưởng như nhau cô chia đều 54 quyển vở và 45 bút bi hỏi số học s

By Genesis

tổ 1 của lớp 6a được nhận phần thưởng của cô giáo chủ nhiệm và mỗi em được nhận phần thưởng như nhau cô chia đều 54 quyển vở và 45 bút bi hỏi số học sinh tổ 1 của lớp 6a là bao nhiêu ? biết số học sinh mỗi tổ là hơn 3 học sinh

0 bình luận về “tổ 1 của lớp 6a được nhận phần thưởng của cô giáo chủ nhiệm và mỗi em được nhận phần thưởng như nhau cô chia đều 54 quyển vở và 45 bút bi hỏi số học s”

 1.  Gọi x là số HS tổ 1(x ∈ N/x<3)

   Vì:Cô giáo chủ nhiệm và mỗi em được nhận như nhau cô chia đều 54 quyển vở và 45 bút bi , nên:

  ⇒ x ∈ BC(54,45)

   Ta có:

  BCNN(54,45)=9

  B(9)={0;9;18;…}

  BC(9)={0;9;18;…}

  Mà: x<3 , nên:

         x=9(HS)

  vậy số HS tổ 1 là 9 em HS.

   

  Trả lời
 2. Đáp án:

  Gọi x là số HS tổ 1là `x(x ∈ N) `

   Vì:Cô giáo chủ nhiệm và mỗi em được nhận như nhau cô chia đều 54 quyển vở và 45 bút bi

   `=>x ∈ BC(54,45)` và `x<3`

   Ta có:

  `BCNNN(54,45)=9`

  `BC(54,45)=B(9)={0;9;18;…}`

  Do `x<3 => x=9`

  vậy số H/S tổ 1 là 9 em

  Giải thích các bước giải:

   

  Trả lời

Viết một bình luận