Toán 8: cho tam giác ABC vuông tại A.Có E là trung điểm của BC.Kẻ ED song song AC và EM song song với AB(D thuộc AB, M thuộc AC).Câu a) Chứng minh tứ

Question

Toán 8: cho tam giác ABC vuông tại A.Có E là trung điểm của BC.Kẻ ED song song AC và EM song song với AB(D thuộc AB, M thuộc AC).Câu a) Chứng minh tứ giác ADEM là hình chữ nhật.Câu b) Gọi F là điểm đối xứng với E qua D, các tứ giác AFEC và AFBE là hình gì?Vì sao?.Câu c) Gọi N là giao điểm của AD và CF.Chứng minh rằng diện tích tam giác FAB=6 lần diện tích tam giác DNF.Câu d) Tứ giác ADEM là hình vuông thì tam giác ABC cần phải có điều kiện gì?

in progress 0
Sadie 1 năm 2021-08-20T03:43:14+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T03:44:19+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   câu a

  xét tứ giác adem có 

  ed // am ( ed//ac)

  em// ad ( em// ab)

  suy ra à đêm là hình chữ nhật 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )