TOÁN 9 DỄ MÀ ĐIỂM LẠI CAO GIÚP TÔI TUẦN NÀY TÔI THI VÀO 10 RỒI Ạ!!!!!! x^2 -2x-a=0 với a là số thực dương . cm x1^2 +x2^2 +6x1x2 là số nguyên

Question

TOÁN 9 DỄ MÀ ĐIỂM LẠI CAO GIÚP TÔI TUẦN NÀY TÔI THI VÀO 10 RỒI Ạ!!!!!!
x^2 -2x-a=0 với a là số thực dương . cm x1^2 +x2^2 +6x1x2 là số nguyên

in progress 0
Maria 1 ngày 2021-09-15T07:16:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T07:17:30+00:00

  Đáp án:

   

   

  0
  2021-09-15T07:17:32+00:00

  Phương trình có nghiệm khi $\Delta’= 1+a\ge 0$

  $\Leftrightarrow a\ge -1$ 

  Theo Viet:

  $x_1+x_2=2$

  $x_1x_2=-a$ 

  $\Rightarrow A=x_1^2+x_2^2+6x_1x_2= (x_1+x_2)^2+4x_1x_2= 2^2-4a= 4-4a= 4(1-a)\vdots 4$ 

  $\Rightarrow A\in \mathbb{Z}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )