Tốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố nào ?

Question

Tốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố nào ?

in progress 0
Athena 16 phút 2021-09-12T23:17:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:18:37+00:00

  nhiệt độ, gió, diện tích mặt thoáng và tính chất cua từng loại chất lỏng

  0
  2021-09-12T23:18:45+00:00

  Tốc độ bay hơi của chất lỏng được phụ thuộc vào 3 yếu tố đó là:gió, nhiệt độ và diện tích mặt thoáng của chất lỏng. 

  Chúc học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )