tổng của hai số là 3. hiệu của hai số đó là 1/2 . Tìm hai số đó

Question

tổng của hai số là 3. hiệu của hai số đó là 1/2 . Tìm hai số đó

in progress 0
Isabelle 1 năm 2021-09-25T15:10:39+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-25T15:12:20+00:00

  Đáp án:

  Số lớn là :

  ` ( 3 + 1/2 ) : 2 = 7/4`

  Số bé là :

  ` 3 – 7/4 = 5/4`

  Đáp số : số bé: `5/4`; số lớn: `7/4`

  0
  2021-09-25T15:12:34+00:00

  Đáp án:

   Số lớn là:

  `(3+1/2):2=7/4`

   Số bé là:

  `(3-1/2):2=5/4`

  XIN HAY NHẤT NHA

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )