Trên một sợi dây dài hai đầu cố định có sóng dừng với f=20hz. Các điểm có biên độ dao động 3.5mm nằm cách nhau 1 đoạn 15cm. Tốc độ truyền sóng trên dâ

Question

Trên một sợi dây dài hai đầu cố định có sóng dừng với f=20hz. Các điểm có biên độ dao động 3.5mm nằm cách nhau 1 đoạn 15cm. Tốc độ truyền sóng trên dây
A.120m/s
B.1200m/s
C.60m/s
D.600m/s

in progress 0
Kennedy 3 tháng 2021-09-08T07:42:12+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T07:44:08+00:00

  Trường hợp 1: Các điểm đó là điểm bụng (điểm có biên độ cực đại)

  Ta có: \(\dfrac{\lambda }{2} = 15cm \Rightarrow \lambda  = 30cm\)

  Tốc độ truyền sóng trên dây: \(v = \lambda f = 30.20 = 600cm/s = 6m/s\)

  Trường hợp 2: Biên độ \(3,5mm\) không phải là biên độ cực đại

  Ta có: \(\dfrac{\lambda }{4} = 15cm \Rightarrow \lambda  = 60cm\)

  Tốc độ truyền sóng trên dây: \(v = \lambda f = 60.20 = 1200cm/s = 12m/s\)

  Ghi chú: 

  + Nếu đề cho các điểm cách nhau 15cm thì không có đáp án 

  + Nếu đề cho các điểm cách nhau 15m thì có 2 đáp án B hoặc D

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )