trên tia Ax lấy điểm H và K sao cho AH=3,5cm AK=7cm chứng minh h là trung điểm của AK trên tia đối của tia Ax lấy điểm P sao cho A là trung điểm củ

Question

trên tia Ax lấy điểm H và K sao cho AH=3,5cm AK=7cm
chứng minh h là trung điểm của AK
trên tia đối của tia Ax lấy điểm P sao cho A là trung điểm của của PH so sánh PH và AK
trên đoạn thẳng PH lấy điểm I sao cho PI=2cm chứng minh A nằm giữa H và I

in progress 0
Charlie 1 năm 2021-11-13T04:49:30+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T04:50:36+00:00

  ________P________I___A_________H____________K_______________________x

  a)trên tia Ax,có AH<AK(vì 3,5cm<7cm)

  ⇒điểm H nằm giữa hai điểm A và K

  ⇒AH+HK=AK

  3,5+HK=7

  HK=7-3,5

  HK=3,5cm

  ta có AH=HK(vì 3,5=3,5cm)  (1)

  vì H nằm giữa hai điểm A và K(theo trên) (2)

  từ 1 và 2⇒điểm H là trung điểm của AK

  b)vì A là trung điểm của PH(theo đề)

  ⇒PH=2AH=7cm

  ta thấy:PH=AK(vì 7=7cm)

  vậy PH=AK

  c)vì PH=2AH nên PA=3,5cm

  ⇒PI<PA

  ⇒ĐIỂM I nằm giữa hai điểm P và A

  ⇒PI+IA=PA

  2+IA=3,5

  IA=3,5-2

  IA=1,5cm

  ⇔IA<AH(vì 1,5<3,5cm)

  ⇒điểm A nằm giữa hai điểm H và I

  0
  2021-11-13T04:51:15+00:00

  $P$__$I$____$A$________$H$________$K$__$x$

  $a)\text{(*)}$

  $AH+HK=AK$

               $HK=AK-AH$

               $HK=7-3,5=3,5cm$

  $\text{(**)}AH=HK=\dfrac{AK}{2}=\dfrac{7}{2}=3,5cm$

  Từ $\text{(*)(**)}$ thì ta cho rằng $H$ là trung điểm của $AK$.

  $b)PH=2AH=2.3,5=7cm$

  $AK=PH=7cm$

  $c)$ Ta thấy $IA+AH=IH$ nên $A$ nằm giữa $IH$.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )