Trên tia Ox, lấy điểm A sao cho OA=4cm.Trên tia đối của tia Ox lấy 2 điểm B và C sao cho OB=3cm,BC=1cm (điểm B nằm giữa 2 điểm O và C).Chứng tỏ O là t

Question

Trên tia Ox, lấy điểm A sao cho OA=4cm.Trên tia đối của tia Ox lấy 2 điểm B và C sao cho OB=3cm,BC=1cm (điểm B nằm giữa 2 điểm O và C).Chứng tỏ O là trung điểm của AC.
Mik đang cần gắp mong m.n trl ạ.

in progress 0
Eliza 2 ngày 2021-12-07T23:40:54+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T23:42:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Ta có:Trên tia Ox, lấy điểm A và tia đối của tia Ox lấy 2 điểm B và C

  ⇒O,A,B,C thẳng hàng

  OA=4cm

  OC=OB+BC

  OC=3+1=4cm

  Vậy OA=OC=4cm

  Hay O là trung điểm của AC

  @ara boss ris

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )