Trên tia Ox, lấy điểm A sao cho OA=4cm.Trên tia đối của tia Ox lấy 2 điểm B và C sao cho OB=3cm,BC=1cm (điểm B nằm giữa 2 điểm O và C).Chứng tỏ O là t

Photo of author

By Eliza

Trên tia Ox, lấy điểm A sao cho OA=4cm.Trên tia đối của tia Ox lấy 2 điểm B và C sao cho OB=3cm,BC=1cm (điểm B nằm giữa 2 điểm O và C).Chứng tỏ O là trung điểm của AC.
Mik đang cần gắp mong m.n trl ạ.

0 bình luận về “Trên tia Ox, lấy điểm A sao cho OA=4cm.Trên tia đối của tia Ox lấy 2 điểm B và C sao cho OB=3cm,BC=1cm (điểm B nằm giữa 2 điểm O và C).Chứng tỏ O là t”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Ta có:Trên tia Ox, lấy điểm A và tia đối của tia Ox lấy 2 điểm B và C

  ⇒O,A,B,C thẳng hàng

  OA=4cm

  OC=OB+BC

  OC=3+1=4cm

  Vậy OA=OC=4cm

  Hay O là trung điểm của AC

  @ara boss ris

Viết một bình luận