Trên tia Ox,lấy điểm P,Qsao cho OP bằng 3 cm, OQ bằng 5 cm hỏi: A: tính độ dài đoạn thẳng PQ? B: điêmt P có

Question

Trên tia Ox,lấy điểm P,Qsao cho OP bằng 3 cm, OQ bằng 5 cm hỏi:
A: tính độ dài đoạn thẳng PQ?
B: điêmt P có phải trung điêmt của OQ hay không? Vì sao?
C: vé tia Ox’ là tia đối của tia Ox, trên tia Õ’ lấy điểm M sao cho QM bằng 8 cm.tính độ dài đoạn thẳng OM.

in progress 0
Serenity 2 tuần 2021-08-28T07:08:07+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T07:09:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a/ Ta có:

           OP+PQ=OQ

  <=> PQ=OQ-OP

  <=> PQ=5-3=2(cm)

  Vậy PQ=2cm

  b/ Vì OP=3cm, PQ=2cm nên P không là trung điểm của OQ

  c/ Ta có

          MQ=MO+OQ

  <=> OM+5=8

  <=> OM=8-5=3(cm)

  Vậy OM=3cm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )