Trình bày các yếu tố văn hóa truyền thống của Ấn Độ ? Ảnh hưởng ra bên ngoài ntn ? Liên hệ Việt Nam

Question

Trình bày các yếu tố văn hóa truyền thống của Ấn Độ ? Ảnh hưởng ra bên ngoài ntn ? Liên hệ Việt Nam

in progress 0
Maria 1 năm 2021-11-26T11:15:47+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T11:17:06+00:00

  Những yếu tố văn hóa của Ấn Độ là

  Phật giáo và Hin-đu giáo

  Nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc nhất là đền chùa, lăng mộ, tượng Phật

   Chữ viết ( chữ Phạn)

  Văn học

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )