trình bày nét nổi của khởi nghĩa nông dân yên thế năm 1884-1892

Question

trình bày nét nổi của khởi nghĩa nông dân yên thế năm 1884-1892

in progress 0
Katherine 1 tháng 2021-08-05T16:37:42+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:38:48+00:00

  trình bày nét nổi của khởi nghĩa nông dân yên thế năm 1884-1892?

  =>Các toán quân hoạt động riêng rẽ, thủ lĩnh có uy tín nhất là Đề Nắm.

                                                   Học tốt

  Admin Xuyên Việtôn

  #Xin hay nhất

   

   

  0
  2021-08-05T16:39:39+00:00

  -Các toán quân hoạt động riêng lẻ và chưa có giai cấp tiên tiến lãnh đạo

  -Cuộc khởi nghĩa này là để bảo vệ cuộc sống ấm no của nhân dân chứ không phải kháng chiến chống Pháp

  Chúc em học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )