Trình bày phương pháp nhận biết các chất rắn MgCO3, NaOH, K2CO3 mn ơi giúp mk vs ạ !!! Thank

Question

Trình bày phương pháp nhận biết các chất rắn MgCO3, NaOH, K2CO3
mn ơi giúp mk vs ạ !!! Thank

in progress 0
Ruby 1 tháng 2021-11-12T02:05:53+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T02:07:23+00:00

  Cho quỳ tím nhận biết được NaOH->chuyển sang màu xanh

  Cho tác dụng với MgCl2->có kết tủa là K2CO3

  Còn lại là MgCO3

  0
  2021-11-12T02:07:36+00:00

  Đáp án:+dùng quỳ tím

  – chuyển quỳ tím sang xanh=>NaOH

  -không xảy ra hiện tượng là MgCO3 và K2CO3

  +cho BaCl2 vào 

  MgCO3+BaCl2–>BaCO3+MgCl2

  K2CO3+BaCl2–>BaCO3+2KCl

  – cả hai lọ đều có kết tủa trắng

  +cho HCl vào rồi lắc nhẹ

  -nếu kết tủa tan hoàn toàn la K2SO4

  -nếu kết tủa ta một phần là MgCO3

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )