Trình bày phương pháp nhận biết các chất rắn MgCO3, NaOH, K2CO3 mn ơi giúp mk vs ạ !!! Thank

Photo of author

By Ruby

Trình bày phương pháp nhận biết các chất rắn MgCO3, NaOH, K2CO3
mn ơi giúp mk vs ạ !!! Thank
Leave a Comment