Trong 1 trang sách nếu thêm 2 dòng và mỗi dòng bớt đi 1 chữ thì số chữ trong trang tăng thêm 4 chữ . Nhưng nếu bớt đi 3 dòng và mỗi dòng thêm 2 chữ th

Question

Trong 1 trang sách nếu thêm 2 dòng và mỗi dòng bớt đi 1 chữ thì số chữ trong trang tăng thêm 4 chữ . Nhưng nếu bớt đi 3 dòng và mỗi dòng thêm 2 chữ thì số chứ trong trang vẫn không thay đổi . Tính số chữ , số dòng trong trang lúc đầu

in progress 0
Claire 5 tháng 2021-07-10T18:57:20+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T18:58:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: Gọi số chũ, số dòng trong trang lúc đầu lần lượt là x,y

  Số chữ ở mỗi dòng là: $\frac{x}{y}$

  Vì nếu thêm 2 dòng và mỗi dòng bớt đi 1 chữ số thì chữ số trong trang tăng thêm 4 chữ nên:

  $(y+2)\frac{x}{y}-y=x+4\\\Leftrightarrow 2x-5y=0$

  Và nếu bớt đi 3 dòng và mỗi dòng thêm 2 chữ số thì số chũ trong trang vẫn không thay đổi nên ta có:

  $(y-3)\frac{x}{y}+2y=x\\\Leftrightarrow 3x-2y=0$

  Suy ra, ta có hệ phương trình:

  $\left\{\begin{array}{l}2x-5y=0\\3x-2y=0\end{array}\right.\\\Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l}x=0\\y=0\end{array}\right.$

  Suy ra, bài toán đã cho là sai

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )