Trong 2 p/s 4/5 và 5/7 phân số nào lớn hơn7/9

Question

Trong 2 p/s 4/5 và 5/7 phân số nào lớn hơn7/9

in progress 0
Eliza 3 tháng 2021-09-27T11:51:06+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T11:52:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   4/5 vì 4/5=36/45 , 7/9=35/45 vì vậy 4/5 lớn hơn 7/9

  0
  2021-09-27T11:53:05+00:00

  Đáp án:p/s 4/5

   

  Giải thích các bước giải:quy đồng ps 4/5 và 7/9

  4/5=4*9=36/45

         5*9

  7/9=7*5=35/45

         9*5   

  vì 36/45>35/45

  nên 4/5>7/9

  và cũng vì thế ta loại ps 5/7

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )